Side Scan Sonar Se bildgalleri >>
 

SUBs side-scan arbete sker tillsammans med Kalle Johansson. Vi har dels en äldre side-scan sonar (se bild 1) och dels är vi partners i ett annat side-scan projekt (se bild 2). Båda dessa sonarer är datoriserade och bilden sparas kontinuerligt på hårddisken i PC.

Navigering och dokumentation av sonarsvepets position sker kontinuerligt i speciellt side-scan plottersystem som utvecklats av SUB de senaste åren. Plottersystemet använder GPS och dGPS signal samt sparar informationen kontinuerligt på hårddisk.

Denna metod användes bl.a när vi tillsammans med Sture Hultqvist fann den ryska u-båten S7 i Ålands Hav 1998.

Se bildgalleri
med bl.a den ryska ubåt S7 som vi fann i Ålands hav 1998.


Bild 1 visar SUB äldre datoriserade side-scan som bl.a. senaste året använts för tjänster som vrakletning och uppsökning av sjuktimmer för bärgningsföretag.
 
  Bild 2 visar ett side-scan sonar. Utvecklingsarbete pågår och SUB är här partner i den nya produkten.